بذر-کشاورزی ایران دسته‌هامقالات

بذر

بذر تعریف بذر و کاربرد آن معرفی بذر ماده ای است که برای تکثیر گیاه مورد استفاده قرار می گیرد.…

پمپ آب-کشاورزی ایران دسته‌هامقالات

پمپ آب

پمپ آب شیوه کار پمپ آب معرفی در روزهای کم آبی، وجود پمپ آب الزامی است. این پمپ به خوبی…

سمپاش-کشاورزی ایران دسته‌هامقالات

سمپاش

سمپاش کاربرد دستگاه سمپاش معرفی   سم ماده ای است که در صنایع مختلف خصوصا صنعت کشاورزی مورد استفاده قرار…

پیت ماس-کشاورزی ایران دسته‌هامقالات

پیت ماس

پیت ماس پیت ماس چیست؟ معرفی   پیت ماس مواد فیبری مرده بوده و هنگامی ایجاد می شود که ماسه…

چالکود-کشاورزی ایران دسته‌هامقالات

چالکود

چالکود چالکود چیست؟ معرفی     دستگاه چالکود یکی از دستگاه های مدرن و پیشرفته برای حفر چاله می باشد.…